^

Opruimen van uw huis, atelier of praktijk kan veel licht en ruimte geven. Dierbare spullen een mooie plek geven. Wat niet meer nodig is weg doen naar een familielid, kringloop of de vuilnis . Alles een beetje herschikken en opfrissen om een prettige sfeer te creëren. U wilt wel beginnen, maar het komt er maar niet van. Omdat u het werk niet kunt overzien, de tijd of kracht u ontbreekt of omdat het gewoon teveel werk is. En uw vrienden of familie wilt u niet (weer) vragen, want zij zijn immers ook druk. 

​

Kent u dat gevoel?  Dan kom ik u graag helpen!

​

We maken een plannetje en gaan samen aan de slag. Ik stem mij af op wat een fijne manier van (samen)werken is, regel wat nodig is - zelfs op de fiets - en denk mee over het gewenste effect. En dan gaan we aan de slag. Het liefst samen met u of in uw gezelschap, want juist het contact en gesprekken geven extra plezier aan werken. Maar ik kan het ook prima alleen. In een of meerdere dagen kunnen we veel doen. Ik vraag in goed overleg een vriendelijk tarief of wederdienst;  dat wat op ik op dat moment nodig heb om fietsend weer verder op weg te kunnen gaan.

​

Zo heb ik twee dames in het Begijnhof Amsterdam geholpen toen zij verhuisden naar een andere woon-plek. Mevrouw Linschoten wilde graag de dierbare spullen zelf inpakken en bijvoorbeeld haar zilveren bestek eerst poetsen en foto’s en tekeningen sorteren voordat de verhuizer kwam. Mevrouw De Ruwe vroeg mij juist te komen nadat de verhuizer was geweest om alles wat er nog was blijven staan weg te doen om het huisje 

leeg op te leveren. Vervolgens heb ik dozen boeken uitgeruimd in haar nieuwe woning.

​

Vera heb ik geholpen bij het inrichten van haar praktijkruimte. Ze is therapeute en wilde graag een 

warme sfeer creëren. Dus wanden en kozijnen verven, gordijnen ophangen en een ombouw om de radiator timmeren waarop zij en clienten kunnen zitten. Dat heb ik voor haar in orde gemaakt.  

​

Twee kunstenaars, Eric en Annet, heb ik geholpen bij het opruimen van hun ateliers, zodat ze weer prettiger konden werken en er ook weer ruimte in hun hoofd ontstond voor nieuwe ideeën. 

​

Het kan natuurlijk ook zijn dat uw kind het huis uit gaat en uw hulp nodig heeft bij het opknappen, verven of vloeren leggen in de nieuwe woning. Daar kan veel tijd in gaan zitten en mijn extra paar handen kunnen dan welkom zijn.

​

> voorbeelden (deels gekopieerd van mijn Facebook tijdlijn)

Foto’s van opknappen huurappartement Emily 

(schilderen en laminaat leggen)

En ja, ik kan dus ook laminaat leggen, meubels verplaatsen en kasten in elkaar zetten… Sarah @ De Ark Gent is er ook blij mee…

^